Utagawa Yoshikane?

Home » Topics » Utagawa Yoshikane?

Utagawa Yoshikane?

Replies
0
Voices
1
Freshness
Status
Open
Technomeister

Who is the artist of this diptych print or partial triptych? Is it Utagawa Yoshikane? Any idea on it’s age?

 

 

Go to Top